English
Spausdinti
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 810, 55 344
Faks. (8 446) 70 801
El. paštas savivalda@taurage.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188737457


Renginių kalendorius
M A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
Lapkritis
    2017     


 

Lankytojų statistika:

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

 

Gyventojams Verslininkams Turistams
| Darbuotojų informacija
Juridinis ir personalo skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Respublikos g. 2, faksas (8 446) 70 801
FUNKCIJOS

     Skyrius pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:
 • Analizuoja Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus, jų kaitą, turi teisę teikti pasiūlymus administracijos direktoriui dėl savivaldybės institucijų priimtų aktų keitimo, papildymo, naikinimo ar naujų rengimo.
 • Tikrina savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų, savivaldybės tarybos narių, mero patarėjų rengiamų savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų teisėtumą. Skyrius privalo pateikti išvadas dėl derinamų sprendimų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po jų gavimo. Nesutikdamas su savivaldybės tarybos sprendimo nuostatomis ir atsisakęs jį vizuoti, parengia paaiškinamąjį raštą dėl atsisakymo vizuoti priežasčių. Nesutikdamas su mero potvarkio, administracijos direktoriaus įsakymo projektu ir atsisakęs jį vizuoti, apie tai pažymi teisės akto projekte ir žodžiu informuoja administracijos vadovus. Administracijos vadovui nurodžius, parengiamas paaiškinamasis raštas dėl atsisakymo vizuoti priežasčių.
 • Konsultuoja savivaldybės teisės aktų rengėjus dėl rengiamų teisės aktų projektų teisės klausimais .
 • Konsultuoja savivaldybės administracijos darbuotojus teisės klausimais, susijusiais su savivaldybės funkcijomis.
 • Pasirašo raštus administracijos padaliniams, savivaldybės institucijoms, kai prašoma pateikti informaciją, reikalingą pavedimams įvykdyti .
 • Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka vizuoja savivaldybės administracijos darbuotojų rengiamų sutarčių projektus (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas), teikia dėl jų išvadas.
 • Dalyvauja savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose. Prireikus dalyvauja pasitarimuose dėl savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektų .
 • Organizuoja asmenų prašymų pagal susirinkimų įstatymą nagrinėjimą .
 • Pagal savo kompetenciją rašo ieškinius, prašymus, skundus teismams .
 • Rašo prokuratūros, kvotos organams prašymus, skundus, kitus dokumentus .
 • Gavus įgaliojimą, atstovauja savivaldybės institucijoms, savivaldybės administracijai teismuose.
 • Gavus įgaliojimą, atstovauja savivaldybės institucijoms prokuratūroje ir kvotos organuose.
 • Siunčia antstolių kontoroms vykdomuosius raštus, vykdo jų kontrolę.
 • Dalyvauja savivaldybės viešųjų pirkimų komisijoje.
 • Organizuoja valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą.
 • Dalyvauja administracinėje komisijoje prie Tauragės rajono savivaldybės tarybos.
 • Dalyvauja planuojant savivaldybės administracijos personalo strategiją.
 • Rengia sprendimų projektus dėl administracijos struktūros tvirtinimo, dėl didžiausio leistino administracijos darbuotojų skaičiaus nustatymo.
 • Rengia administracijos nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles bei kitus personalo valdymą reglamentuojančius dokumentus, analizuoja ir teikia pasiūlymus rengiant struktūrinių padalinių nuostatus, pareigybių aprašymus .
 • Dalyvauja drausminių, tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūroje .
 • Formuoja ir kaupia savivaldybės administracijos (išskyrus seniūnijų) darbuotojų, savivaldybės mero, mero pavaduotojo, mero patarėjų, savivaldybės kontrolieriaus, savivaldybės biudžetinių įstaigų ( išskyrus švietimo įstaigų) vadovų asmens bylas (toliau - priskirti asmenys), pateikia jas archyvui pagal savivaldybės bylų nomenklatūrą .
 • Rengia savivaldybės administracijos (išskyrus seniūnijų) darbuotojų, savivaldybės biudžetinių įstaigų ( išskyrus švietimo įstaigas ) vadovų darbo sutarčių ir jų pakeitimo projektus.
 • Pildo priskirtų asmenų kadrų įskaitos korteles, tvarko personalo įskaitą, darbuotojų pažymėjimų apskaitą ir išdavimą.
 • Rengia sprendimų, įsakymų dėl priskirtų asmenų kasmetinių bei kitokių atostogų suteikimo projektus.
 • Rengia sprendimų, įsakymų dėl priskirtų asmenų materialinės atsakomybės projektus.
 • Praneša Sodrai apie priimtus ir atleistus iš pareigų priskirtus asmenis, apie šių asmenų nemokamas ir motinystės atostogas.
 • Organizuoja pretendentų į valstybės tarnybą konkursus, priima pretendentų dokumentus, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso komisijoje .
 • Organizuoja valstybės tarnautojams įvadinio ir kvalifikacijos tobulinimosi mokymus .
 • Dalyvauja valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisijoje, organizuoja šios komisijos darbą.
 • Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka teikia duomenis valstybės tarnautojų registrą tvarkančiam administracijos darbuotojui.
 • Rengia savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir tarybos narių mokymosi prioritetus.
 • Skaičiuoja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybos stažą Lietuvos valstybei .
 • Organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, dalyvauja valstybės tarnautojų vertinimo komisijoje, priima ir saugo valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo išvadas .
 • Rašo pranešimus Valstybės tarnybos departamentui apie vertinimo komisijų posėdžio datas ir vertinamuosius.
 • Rengia ir įteikia vertinamiesiems vertinimo komisijoje įspėjamuosius raštus.
 • Rengia įspėjimo lapelius atleidžiamiems dėl pareigybės panaikinimo.
 • Kontroliuoja valstybės tarnautojų, kuriems sueina 62,5 m. amžius, tarnybos laiką, informuoja administracijos vadovus, rengia įsakymus dėl tarnybos pratęsimo.
 • Įformina materialinės pašalpos skyrimą priskirtiems darbuotojams .
 • Koordinuoja studentų praktiką įstaigoje .
 • Priima, registruoja ir saugo administracijos darbuotojų privačių interesų deklaracijas, priima, registruoja savivaldybės tarybos narių privačių interesų deklaracijas .
 • Tiria ir teisės aktų nustatyta tvarka atsako į gyventojų ir įstaigų prašymus ir skundus .
 • Teikia siūlymus Lietuvos savivaldybių asociacijai, kitoms suinteresuotoms institucijoms dėl rengiamų, keičiamų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų .
 • Teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją, statistinius duomenis skyriaus kompetencijos klausimais, teikia ją atitinkamoms institucijoms.
 • Pagal savo kompetenciją dalyvauja komisijose, darbo grupėse .
 • Pagal savo kompetenciją rengia sprendimų, potvarkių, įsakymų, kitų dokumentų ir raštų projektus, juos daugina .
 • Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka vykdo finansų kontrolę .
 • Pagal savo kompetenciją vykdo ir įgyvendina savivaldybės institucijų sprendimus.
Pareigos Vardas, pavardė Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Redutė Masolienė
redute.masoliene@taurage.lt
208 8 615 95 773
8 446 62 815
415
Vyriausioji specialistė Lilija Mockienė
lilija.mockiene@taurage.lt
208 8 655 48 319
8 446 62 815
524
Vyresnioji specialistė Eugenija Žiauberienė
eugenija.ziauberiene@taurage.lt
210 8 446 62816
404
Pakaitinė vyriausioji specialistė Eglė Tolvaišienė
egle.tolvaisiene@taurage.lt
210 8 446 62 816
416
Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose) Roberta Valinčienė
Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-14 08:47:37
|

Mano paskyra

  
 
 
 
  
 
  
 
 
   
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© Visos teisės saugomos. El. p. inform@taurage.lt.

Kopijuoti ir platinti www.taurage.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama
Svetainę sukūrė  Idamas. Panaudotas SmartWeb

Į puslapio viršų (Left Alt+Z+Enter)