English
Spausdinti
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 810, 55 344
Faks. (8 446) 70 801
El. paštas savivalda@taurage.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188737457


Renginių kalendorius
M A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
Lapkritis
    2017     


 

Lankytojų statistika:

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

 

Gyventojams Verslininkams Turistams
| Darbuotojų informacija
Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Respublikos g. 2, faksas (8 446) 70 801
FUNKCIJOS IR KOMPETENCIJA

Skyrius:

 • turimomis priemonėmis maksimaliai užtikrina skyriuje esančios informacijos ir dokumentų apsaugą;
 • užtikrina, kad laiku būtų atsakyta į kitų žinybų ar asmenų paklausimus;
 • kaupia informaciją apie savivaldybei priklausančias akcijas, jų sumažėjimą ar padidėjimą;
 • rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl prekyvietės žyminio mokesčio nustatymo;
 • teikia informaciją Saugumo departamentui, teismams, krašto apsaugos tarnyboms, muitinei, Migracijos tarnybai, Mokesčių inspekcijai, Policijos komisariatui ir kitoms institucijoms įstatymų nustatyta tvarka;
 • dalyvauja savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ;
 • sprendžia valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti klausimus:
  • registruoja asmenis (šeimas), turinčias teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą ir pagal pateiktus prašymus sudaro sąrašus;
  • registruoja asmenis (šeimas), turinčius teisę į valstybės paramą būstui įsigyti;
  • rengia medžiagą dėl socialinio būsto nuomos, keitimosi gyvenamosiomis patalpomis. Rengia teismui medžiagą, reikalingą civilinėse bylose dėl gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo, savavališkai užimtų patalpų, dėl nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia ir kt. atvejais.
  • rengia pažymas apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti;
  • tvarko tremtinių ir politinių kalinių eiles gyvenamosioms patalpoms įsigyti;
  • rengia administracijos direktoriaus įsakymus dėl gyvenamųjų patalpų suteikimo, nuomos pratęsimo, keitimo ir kt. klausimais;
  • teikia pasiūlymus dėl apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis, administruoja savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas;
 • rengia verslo plėtros skatinimo programas ir organizuoja jų įgyvendinimą;
 • rengia savivaldybės tarybos sprendimų bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus, susijusius su negyvenamųjų patalpų ar atskirų patalpų bei trumpalaikės žemės (iki 3 metų) nuoma, panauda bei pardavimu kitiems subjektams;
 • tvarko savivaldybės nuosavybėn perduodamų nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų ir kitų statinių) perdavimo ir priėmimo aktus, juos kaupia ir teikia atitinkamoms institucijoms;
 • tvarko ir kaupia savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų ar atskirų patalpų nuomos, panaudos sutartis bei perdavimo kitiems subjektams aktus;
 • teikia pasiūlymus dėl negyvenamųjų patalpų bei kitų atskirų patalpų panaudojimo tikslingumo;
 • organizuoja savivaldybės negyvenamųjų patalpų bei atskirų patalpų ir trumpalaikės žemės nuomos bei panaudos sutarčių sudarymą;
 • tvarko savivaldybės nuosavybėn priskirtų negyvenamųjų pastatų dokumentus, reikalingus valstybės įmonės Registro centro Tauragės filialui, dėl šių pastatų pagindinės ar einamosios inventorizacijos bei jų teisinės registracijos;
 • nustatyta tvarka rengia žemės sklypų laikinos nuomos dokumentus, organizuoja ir vykdo žemės sklypų nuomos aukcionus bei tvarko išnuomotų sklypų apskaitą;
 • suderina prašymus gauti leidimą prekiauti pirotechnikos gaminiais;
 • rengia privatizavimo objektų sąrašo projektą ir teikia tarybai ir Vyriausybei tvirtinti;
 • rengia privatizavimo programas;
 • organizuoja ir vykdo privatizavimą pagal nustatytus privatizavimo būdus, pasirašo privatizavimo sandorius ;
 • įstatymų nustatyta tvarka organizuoja gyvenamųjų patalpų privatizavimą;
 • nagrinėja prašymus ir rengia sprendimus dėl nuosavybės teisių į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus bei ūkinės-komercinės paskirties pastatus su priklausiniais;
 • rengia gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų privatizavimo dokumentus archyvui;
 • išduoda licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir alkoholiniais gėrimais, verstis automobilių transporto ūkine veikla, spalvotaisiais metalais, naftos produktų gaminiais;
 • teikia siūlymus dėl prekybos turgavietėse ( prekyvietėse ) ir viešosiose vietose tvarkos;
 • koordinuoja uždarųjų akcininių bendrovių ir akcinių bendrovių, kuriose savivaldybei nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 50 proc. akcijų, veiklą;
 • teikia pasiūlymus dėl gyventojams ir kitiems vartotojams teikiamų paslaugų tarifų nustatymo ir atstovauja savivaldybei suderinant tarifus Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos posėdžiuose ;
 • organizuoja šilumos ir geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų surinkimą ir valymą ;
 • organizuoja keleivių vežimą vietiniais maršrutais;
 • kartu su UAB ir AB rengia ir inicijuoja veiklos projektus, kuriose savivaldybei nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 50 proc. akcijų;
 • teikia pasiūlymus dėl investicijų ir kitų projektų, racionalaus energetinių išteklių naudojimo UAB ir AB, kuriose savivaldybei nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 50 proc. akcijų;
 • teikia konsultacijas daugiabučių namų bendrijų kūrimosi klausimais;
 • rengia ir teikia siūlymus dėl verslo liudijimų mokesčių dydžių nustatymo;
 • vykdo savivaldybės ir valstybės turto, perduoto valdyti patikėjimo teise, apskaitą, organizuoja šio turto priežiūrą bei apsaugą;
 • vykdo žemės nuomos mokesčio administravimą;
 • organizuoja ir koordinuoja investicinių projektų ir programų rengimą;
 • renka ir platina informaciją apie galimybes savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančioms įstaigoms, organizacijoms ir skyriams pasinaudoti tarptautinių fondų, programų ir iniciatyvų finansine parama;
 • organizuoja priemonių, skatinančių tiesiogines užsienio investicijas, parengimą ir įgyvendinimą;
 • atstovauja savivaldybei rengiant investicines programas bei projektus;
 • teikia konsultacijas savivaldybės skyriams, įstaigoms, organizacijoms investicinių projektų, programų rengimo klausimais;
 • ieško partnerių ir finansavimo šaltinių Lietuvoje bei užsienio šalyse;
 • rengia viešųjų darbų programą;
 • savivaldybės tarybos veiklos reglamento bei savivaldybės administracijos nuostatų nustatyta tvarka rengia arba dalyvauja rengiant skyriaus kompetencijos klausimais kitus savivaldybės institucijų sprendimų bei potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų, mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus raštų projektus;
 • vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos bei administracijos direktoriaus įsakymais patvirtinta tvarka ir neviršydamas nustatytos kompetencijos, rengia sutartis bei susitarimus su įmonėmis, įstaigomis bei organizacijomis. Atsako už šių sutarčių vykdymą ir ataskaitų rengimą;
 • bendradarbiauja su apskrities viršininko administracija, kaimo bendruomenėmis, kitais savivaldybės administracijos skyriais;
 • priima ir nagrinėja gaunamus gyventojų ir organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus;
 • vykdo kitas savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas;
 • teikia siūlymus dėl viešųjų pirkimų vykdymo;
 • vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus ir pavedimus;
 • vykdo savivaldybės tarybai nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio ir ilgalaikio turto administravimą;
 • organizuoja viešuosius pirkimus ir rengia jų ataskaitas, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe.
 • savivaldybės administracijos Finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka atlktieka finansų kontrolę.
Pareigos Vardas, pavardė Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Genovaitė Pukelytė
genovaite.pukelyte@taurage.lt
207 8 652 21 710
8 446 62 849
449
Vyriausioji specialistė Edita Gaižauskienė
edita.gaizauskiene@taurage.lt
213 8 655 94 828
8 446 62 831
431
Vyriausioji specialistė Indrė Martinavičiūtė
indre.martinaviciute@taurage.lt
212 8 655 48 277
8 446 70 545
460
Vyriausioji specialistė Aušra Stankienė
ausra.stankiene@taurage.lt
209 8 446 62 845
Vyriausioji specialistė Viktorija Urbontaitytė
viktorija.urbontaityte@taurage.lt
212 8 446 70 545
460
Vyriausioji specialistė Romualda Norkutė
romualda.norkute@taurage.lt
210 8 446 62 845
562
Vyriausiasis specialistas Marius Regelskis
marius.regelskis@taurage.lt
209 8 446 62 845
445
Vyriausioji specialistė Dalita Martutaitienė
dalita.martutaitiene@taurage.lt
213 8 446 62 831
431
Vyriausioji specialistė Rimantė Zuokaitė
rimante.zuokaite@taurage.lt
401 8 446 55022
Vyresnioji specialistė Vima Bergelienė
vilma.bergeliene@taurage.lt
211 8 446 62 853
Vyriausioji specialistė Liubov Mockienė
liubov.mockiene@taurage.lt
401 8 446 62 688
Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose) Edita Jonikaitienė
Vyresnioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose) Lidija Tamošaitienė
Vyresnioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose) Milda Kliunkienė
Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-14 08:47:37
|

Mano paskyra

  
 
 
 
  
 
  
 
 
   
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© Visos teisės saugomos. El. p. inform@taurage.lt.

Kopijuoti ir platinti www.taurage.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama
Svetainę sukūrė  Idamas. Panaudotas SmartWeb

Į puslapio viršų (Left Alt+Z+Enter)