English
Spausdinti
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 810, 55 344
Faks. (8 446) 70 801
El. paštas savivalda@taurage.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188737457


Renginių kalendorius
M A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
Lapkritis
    2017     


 

Lankytojų statistika:

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

 

Gyventojams Verslininkams Turistams
| Darbuotojų informacija
Vaiko teisių apsaugos skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Respublikos g. 2, faksas (8 446) 70 801

FUNKCIJOS

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka šias funkcijas:

 • vykdo vaiko teisių apsaugą;
 • organizuoja prevencinį darbą su tėvais (kitais vaiko atstovais pagal įstatymą);
 • kreipiasi į atitinkamas teisėsaugos institucijas, kad asmenims, keliantiems grėsmę vaiko saugumui ir sveikatai, įstatymų nustatyta tvarka būtų taikomos civilinės, administracinės ar baudžiamosios poveikio priemonės;
 • teikia pagal savo kompetenciją metodinę paramą savivaldybės įstaigų, susijusių su vaiko teisių apsauga, darbuotojams;
 • konsultuoja tėvus, mokytojus, auklėtojus ir pačius vaikus jų teisių apsaugos, globos (rūpybos), įvaikinimo ir teisės pažeidimų prevencijos klausimais;
 • organizuoja likusio be tėvų globos vaiko laikinąją ir nuolatinę globą (rūpybą);
 • atlieka vaikų laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) priežiūrą šeimose bei šeimynose, valstybės ir savivaldybės institucijose bei įstaigose, nevyriausybinių institucijų, organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtose vaikų globos įstaigose;
 • nustato vaikus, kuriems reikia globos (rūpybos), užtikrina šių vaikų, taip pat šeimose bei šeimynose, valstybės ir savivaldybės institucijose bei įstaigose, nevyriausybinių institucijų, organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtose vaikų globos įstaigose globojamų (rūpinamų) vaikų apskaitą;
 • kaupia ir sistemina informaciją apie savivaldybėje esančius vaikus, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti įvaikinami (toliau vadinama – galimi įvaikinti vaikai), ir asmenis, kurie nori įvaikinti;
 • teikia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją apie savivaldybės teritorijoje esančius galimus įvaikinti vaikus ir asmenis, kurie nori įvaikinti;
 • atlieka kitus Įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkoje nustatytus veiksmus;
 • kaupia pranešimus apie smurtą patyrusius vaikus, organizuoja pagalbą smurtą patyrusiems vaikams;
 • duoda sutikimą rūpintojui gyventi skyrium nuo rūpinamo nepilnamečio, sulaukusio 16 metų;išduoda teisės aktų nustatyta tvarka tarpininkavimo dokumentus dėl prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę Lietuvos Respublikos piliečiui iki 16 metų arba pasą Lietuvos Respublikos piliečiui iki 18 metų.

Skyrius, atstovaudamas vaiko teisėms ir teisėtiems interesams, paduoda teismui prašymą:

 • atskirti vaiką nuo tėvų (tėvo ar motinos);
 • panaikinti vaiko atskyrimą nuo tėvų (tėvo ar motinos);nušalinti vaiko tėvus (ar vieną iš jų) nuo savo nepilnamečiam vaikui priklausančio turto netinkamo tvarkymo, kai daroma žala vaiko turtiniams interesams.

Skyrius, atstovaudamas vaiko teisėms ir teisėtiems interesams, paduoda teismui pareiškimą dėl:

 • nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);
 • teismo duoto vienam iš sutuoktinių leidimo atlikti tam tikrus veiksmus pakeitimo ar panaikinimo;
 • vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;
 • vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo, kai nustatoma nuolatinė vaiko globa (rūpyba);
 • vaiko globėjo (rūpintojo) atleidimo iš pareigų, jeigu šis jų negali atlikti dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar kitų svarbių priežasčių, taip pat dėl globėjo (rūpintojo) nušalinimo nuo pareigų, jeigu globėjas (rūpintojas) netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina globotinio ar rūpintinio teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais.

Skyrius, atstovaudamas vaiko teisėms ir teisėtiems interesams:

 • pareiškia (žodžiu arba raštu) apie vaiko gimimą valstybės ir savivaldybės institucijoms bei įstaigoms, jeigu tėvai serga, yra mirę ar dėl kitų priežasčių negali pareikšti apie vaiko gimimą;
 • savo pareiškimu įregistruoja rasto vaiko gimimą;
 • suteikia vaikui vardą ir pavardę, kai registruojamas vaiko, kurio tėvai nežinomi, gimimas.

Skyrius teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:

 • kasmet nustatytąja tvarka informaciją apie vaikus, vaiko globą (rūpybą) ir vaiko teisių ir teisėtų interesų pažeidimus;
 • ministerijos prašymu informaciją apie smurtą patyrusius vaikus ir organizuotą pagalbą jiems, kitą informaciją, susijusią su vaiko globa (rūpyba) ir vaiko teisių apsauga.

Skyrius, vadovaudamasis vaiko teisių ir teisėtų interesų gynybos principu, teikia fiziniams ir juridiniams asmenims:

 • tėvui ar motinai - informaciją apie vaiką, negyvenantį kartu su jais, išskyrus atvejus, kai yra grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei iš tėvo ar motinos pusės;
 • pedagogų taryboms, teismams, kitoms kompetentingoms institucijoms ar pareigūnams išvadas (rekomendacijas) dėl tikslingumo taikyti poveikio priemones nepilnamečiams, siųsti juos į specialiuosius vaikų auklėjimo ir globos namus, paleisti iš šių namų.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jam nustatytas funkcijas:

 • kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie vaikus (neprižiūrimus, socialiai ir pedagogiškai apleistus), kurių asmenines, socialines ir turtines teises dėl nepalankių šeimos ar kitų aplinkybių turi ginti valstybė ar visuomenė;
 • kaupia ir sistemina informaciją apie vaikus, kuriems reikia globos (rūpybos), tvarko ir užtikrina šių vaikų apskaitą;
 • rengia pagal savo kompetenciją atitinkamoms valstybės ir savivaldybės institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos, vaiko globos (rūpybos) ir teisės pažeidimų prevencijos gerinimo;
 • rengia ir įgyvendina (pati arba kartu su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis institucijomis ir organizacijomis) tikslines programas ir kitas socialines priemones, susijusias su vaiko teisių apsauga, vaiko globa (rūpyba) ir teisės pažeidimų prevencija;
 • rūpinasi kartu su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis institucijomis ir organizacijomis, kad būtų plėtojamos socialinės, psichologinės ir teisinės paslaugos vaikams, smurto aukoms;
 • vykdo kitas įstatymų ir teisės aktų numatytas funkcijas.
Pareigos Vardas, pavardė Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Jolanta Skrodenienė
jolanta.skrodeniene@taurage.lt
312 8 616 14 985
8 446 62 858
458
Vyriausioji specialistė Jolita Vaišvilaitė
jolita.vaisvilaite@taurage.lt
301 8 446 62 829
429
Vyriausioji specialistė Lina Armonaitė
lina.armonaite@taurage.lt
302 8 446 62 830
430
Vyriausioji specialistė Ona Povilaitienė
ona.povilaitiene@taurage.lt
312 8 656 15 193
8 446 62 858
458
Vyriausioji specialistė Elena Jurgilienė
elena.jurgiliene@taurage.lt
302 8 446 62 830
430
Vyresnioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose) Rita Matemaitienė
Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-14 08:47:37
|

Mano paskyra

  
 
 
 
  
 
  
 
 
   
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© Visos teisės saugomos. El. p. inform@taurage.lt.

Kopijuoti ir platinti www.taurage.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama
Svetainę sukūrė  Idamas. Panaudotas SmartWeb

Į puslapio viršų (Left Alt+Z+Enter)